Bloggportalen statistik

Bloggportalen statistik

måndag 24 september 2012

Bröstcancer

Lite om bröstcancer


Bara för att en läkare sagt att man har bröstcancer och att det skall lösa sig innebär inte med automatik att man har tillräckligt med kunskap.

Så här följer en lite förenklad förklaring

1                    Man delar upp cancern i olika stadier

Stadierna är
·       Stadium 0: Tumören sprider sig inte utan växer endast i de cellager där den uppstått, s k in situ cancer (förstadium till bröstcancer).
·       Stadium I: tumören har en maximal diameter på 2 centimeter och har inte spridit sig till lymfkörtlarna.
·       Stadium II:
·       A: tumören har en diameter mellan 2 till 5 centimeter
·        B : eller har spridit sig till lymfkörtlarna under armen.
·       Stadium III: tumören är 5 centimeter eller större i diameter och kan ha spridit sig till vävnader nära bröstet såsom muskler, eller har en mer omfattande spridning till lymfkörtlarna.
·       Stadium IV: cancern har spridit sig till avlägsna delar av kroppen såsom lungor, skelett, lever, eller hjärna.

2             Cancern kan vara hormonellt betingad (östrogen och progesteron).
 Hormonberoende bröstcancer
Omkring 70 procent av all bröstcancer är beroende av kvinnliga könshormoner, främst östrogen men även progesteron. Hormonerna stimulerar tumörernas tillväxt. Dessa kvinnor behandlas med läkemedel som minskar hormonproduktionen.

3             Cancern kan vara HER 2 positiv eller negativ.

Ungefär 20 procent av de kvinnor som drabbas av bröstcancer får en speciell form, HER2-positiv bröstcancer. Den är vanligare bland yngre än äldre kvinnor. HER2 är ett protein som normalt reglerar cellväxt och celldelning. Men ibland kan de gener som framställer HER2 bli för många. Det leder till för mycket HER2-protein och en okontrollerad celldelning. Läkaren ska alltid testa om tumören är HER2-positiv
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Min cancer är stadium IIA dvs. tumör mellan 2-5 cm inte spridd till lymfan
Jag har ingen hormonell påverkan
Jag är HER2 positiv.

Vad innebär då detta?
För min del var det först operation man var säker på att jag hade bröstcancer eftersom man på biopsierna inte fått något svar om cancer men läkaren tyckte inte om mammografibilderna (tack för det!).   Man har opererat bort min tumör. Man fann inget i lymfan.
HER2 innebär att cancerceller växer och sprider sig oerhört fort

Behandling

Bäst resultat för en kvinna i min ålder och med denna typ av cancer och HER2 positiv är att  cellgiftsbehandla och ge HER2 hämmande injektioner.  Cellgifterna får jag 6 ggr och HER2 hämmande 3 ggr. Därefter skall bröstet strålbehandlas 5 ggr.
Mina odds är goda då man fått bort tumören och det inte fanns någon spridning till lymfan och jag får medicin mot HER2. Då jag ingår i en testgrupp som får medlet 3ggr bara mot normalt i 1 år kommer jag att följas upp noga. Bra! 


Det finns dock inga garantier för att jag bli helt frisk för alltid. Cancer kan komma igen, en annan sort kan dyka upp.  Ingen har några garantier för ett långt och lyckligt liv.

 

Men jag har en plan att sluta som 90-åring fortfarande i full fart!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar